Bewust mentaal bewegen is volgens mij dé manier om het potentieel in een mens te vergroten. Met Mindmoving maak ik mijn droom waar: als mental coach begeleid ik ondernemers en atleten naar een betere versie van zichzelf, zodat ze zich beter voelen en bete r presteren. Aangezien beide doelgroepen met dezelfde mindsetuitdagingen zitten, kan ik zowel atleten als ondernemers met meer diepgang begeleiden. Want ondernemen is ook topsport, en omgekeerd.

Vóór Mindmoving haalde ik ook al voortdurend het maximale in mensen naar boven. Ik was 18 jaar leerkracht en focuste op de ontwikkeling van kinderen. Daarna coachte ik stagiaires en groeide ik door tot pedagogisch coördinator om onder meer ook mijn collega-onderwijzers te kunnen begeleiden. Daar heb ik mijn passie voor coaching ontdekt. Na verloop van tijd miste ik echter de mogelijkheid om innovatie, zin voor verandering en flexibiliteit voor vernieuwende ideeën effectief te kunnen toepassen; een visie die ik als mens al altijd in me had. Ik verdiepte me verder in coaching en meer bepaald in mental coaching … Mindmoving was geboren.

Ik laat je als mental coach niet alleen 360° om je heen kijken, maar ook vanuit alle hoeken naar jezelf kijken, want ik ben ervan overtuigd dat de oplossing al in je zit. Alles begi nt echter met bewustwording, want je kan het antwoord wel wéten, daarom voel je het nog niet. En ook omgekeerd, je kan het ook voelen, zonder te weten wat je ermee doet. Pas als je het voelt én weet, kan je ernaar handelen. Daarom vind ik het ook heel belangrijk om zowel mentaal als fysiek in beweging te blijven en zoveel mogelijk in balans te zijn.

We gaan samen aan de slag om eerst je doelen op korte, middellange en lange termijn te bepalen.Ikweetookgraagwaarjealtijdalvanhebtgedroomd.Daarnaverdiepenweonsinjestress- , focus- en energiemanagement en mindset om steeds efficiënter en dichter bij die doelen te komen. Gaandeweg ontdekken we samen je uitdagingen, maar ook je belemmerende overtuigingen. Voor een optimaal traject, is het voor mij essentieel dat je helemaal jezelf bij mij kan zijn. Want de basis van alles is vertrouwen, eenvoud en veiligheid.